ID-Lifecoaching

I de senere år har coaching-tankegangen bredt sig til mange andre livsområder end sport og erhvervsliv. Ordet coaching bliver i dag brugt som en betegnelse for at udvikle menneskelige potentialer på mange flere fronter. OG her er det, at begrebet "life coaching" kommer ind.

Life coaching er netop en betegnelse for coaching, som ikke kun handler om arbejdslivet, men som går et skridt dybere og inddrager hele livet. I life coaching hjælper jeg mennesker med at finde indre svar, at opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer både i det professionelle og private liv.

Det engelske ord coaching betyder direkte oversat træning. Så hvis vi tilsvarende oversætter ordet coach direkte til dansk, er en coach altså en træner. Udtrykket stammer ifølge nogle kilder fra ungarsk, hvor ordet coach skulle betyde "kusk".

Men ordet coach er i de engelsktalende lande først og fremmest blevet anvendt i sportsverdenen, hvor man typisk kalder en sportstræner for en coach.

Coaching En praktisk positiv form for psykologi, der fokuserer på dine latente potentialer og uudnyttede ressourcer, frem for at fokusere på, hvad der er galt med dig.

Coaching har primært fokus på dit aktuelle liv og din fremtid, i modsætning til psykoterapi, der ofte beskæftiger sig med fortiden og de aftryk, som barndommen og opvæksten har sat på dit nuværende liv.

Coaching fokuserer på det der virker, frem for det, der ikke virker. Coaching-tankegangen går ud på, at du selv har svarene på dine problemer og udfordringer og selv finder de bedste løsninger, hvis du bliver stillet "de rigtige spørgsmål". Coaching er IKKE rådgivning, vejledning eller terapi. Coaching henvender sig primært til mennesker, som i forvejen er velfungerende og ressource-stærke, og som har lyst til at udvikle sig personligt og få endnu mere ud af livet.

Coaching på jobbet

Sportsverdenen var det første sted, hvor coaching blev udbredt i større omfang.

Senere er udtrykket coaching også begyndt at blive brugt som en betegnelse for en bestemt ikke-autoritær ledelsesstil indenfor erhvervslivet.

Når man her taler om at coache sine medarbejdere refererer man som oftest til en måde at lede på, hvor medarbejderne i stedet for at få instruktioner og ordrer fra en autoritær leder, bliver motiveret og inspireret til selv at tage initiativ og finde egne løsninger på arbejdsopgaver og jobmæssige udfordringer.

Coaching-filosofien tager udgangspunkt i, at medarbejderne har et ekstra potentiale, som de normalt ikke får lejlighed til at bruge i deres arbejdsliv, og at anvendelsen af disse ekstra ressourcer både kan gøre arbejdet udviklende og mere tilfredsstillende for medarbejderen, samtidigt med at de forøger produktiviteten for virksomheden.

At coache vil altså her sige, at man udvikler medarbejderens evner, færdigheder og uudnyttede potentiale gennem en bestemt spørgeteknik og feedback-metode.

Og tankegangen går yderligere ud på, at medarbejdere, som bliver trænet, dvs. coachet i at finde deres egne svar og løsninger, bliver mere kreative, tilfredse og tager mere medansvar for de arbejdsprocesser og projekter, som de er involverede i.