top of page
Rygestop - Prana Lotus

Rygestop 

Slip afhængigheden nu!

Den svære beslutning. (tror du) 

 

Åh, hvor jeg kender det. Måske du også kan nikke genkende til at have trang til noget. Du kender de øjeblikke hvor trangen tager over og du falder i vandet fordi du ikke kan modstå fristelsen. Bagefter kommer konsekvensen med skyld og skam, den selvskadende adfærd vinder tilsyneladende igen.

 

- Autopiloten tager styringen!

 

Den inde dialog er selvkritisk, du udskammer dig selv og ser dig som uduelig og laver straks en ny aftale med dig selv. Pålydende om at i morgen gør du ”det” overspringshandlingerne blomstre i fuldt flor. Det er din afhængighed som styrer dig og skaber trangen til at få dulmet noget som i de fleste tilfælde er ubevidste.

 

På et tidspunkt i fortiden tillærer du dig selv en usund strategi for at få opfyldt et behov. Strategien kan for eksempel være brug af rusmidler som nikotin, alkohol eller stoffer. Lige såvel som rusmidler kan vi også blive afhængig af andre ting som fjernsyn, sukker, serie eller relationer som kærester, forældre osv.

 

- Det er mig der styrer mit sind og dermed mine resultater!

 

En måde at slippe afhængigheden på, er at blive bevidst om sine strategier og uopfyldte behov. Hvilket uopfyldt behov er det, som jeg tror jeg får opfyldt, gennem min strategi som er endt i et misbrug? Denne afklaring er ganske svær at gøre selv fordi vi ofte er indlejret i en overbevisning og bliver subjektive. Det kan gøre ondt eller være sorgfuldt at slippe en afhængighed fordi vi ofte er identificeret med afhængigheden. – Hvem er du f.eks. uden dit misbrug som nikotin, alkohol eller kæreste?

 

Når slippet sker, kommer transformationen du genvinder selvmagten og en selvkærlighed opstår. Dit selvværd bliver fodret, de indre dialoger er nu anerkendende, værdige og du er glad og stolt af dig selv. Du styrer nu bevidst dit sind og dine resultater. -Frihed

 

Vi er specialister i dette arbejde og som rusmiddel-coach er vi dem der kan hjælpe dig til denne forandring- Fra afhængig til fri.

Dette rygestop forløb kan du ente tage individuelt eller på rygestop hold, hvor prisen er 2.495,00 kr. 

bottom of page