top of page

Når dit barn lider!

Dit barns lidelse er et symptom på, at du som forældre skal vågne op i noget.

Er du forældre og kender til magteløsheden over ikke at kunne hjæpe og støtte dit barn i den ønskede retning? Det er ligesom, at det modsattte opstår og i ender i konflikter, hvor du efterlades med selvkristiske tanker og føler dig total utilstrækkelig som forældre. 

Den eneste måde at ændre dit barns adfærd på, er at ændre dig selv som forældre. Det er ikke dit barns ansvar, at du har det godt og trives i din rolle som forældre, det er din opgave. Du er den voksne og dit barn er loyale overfor dig som forældre.

hands-g0935055f0_1920.jpg
Lær, at være  en voksen forældre, så dit barn kan være barn

Du er løsningen på dit barns problem og når du ændre din måde at være forældre på, så ændrer dit barn også adfærd, det sker over ganske kort tid. På denne workshop undervises du i, hvad du som forældre kan gøre for at øge dit barns livskvalitet og selvværd.

Gode grunde til at vælge denne workshop
  • Du er bekymret for dit barns trivsel
  • ​Du oplever ofte,  at være magteløs i forældrerollen
  • Du ønsker værktøjer, så du bedre kan støtte dit barn
  • Du vil være bedre til at kommunikere med dit barn
  • Du ønsker større rummelighed og tollerance
  • Du vil være bedre til at sætte grænser
  • Du vil lære at forstå dit barn bedre
depression-gd00322811_1920.jpg

På workshoppen vil der udover teori også være praktiske øvelser. Vi anvender øvelser indenfor NLP og I.V.K. (ikke voldelig kommunikation/girafsprog) Du vil efter workshoppen, være i stand til at kommunikere med dit barn på en anderledes måde. Samtidig vil du også møde dit barn med en helt anden forståelse. 

I nogle tilfælde anbefaler vi, at dit barn modtager individuel
unge coaching eller terapi, sideløbende med du som forældre arbejder med din egen forældrerolle. Denne konstellation er yderst effektiv for at skabe varige og positive forandringer i jeres relation og giver maksimal trivsel for dit barn.

family-g8ef027749_1280.png
Priser og tidspunkt:
1 forældre 475,00 kr.
2 forældre sammen 795,00 kr.
Lørdag den 27.08.2022 kl. 11.00 - 17.00
Workshoppen er inkl. te & kaffe 
bottom of page